Member's Login

Forgot login? Please contact us and we will send it to your email

Members Online

None
Registration
* This Field is required Required field | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Information: Point mouse to icon

Bli medlem

For information in English

Vem kan bli medlem?

Föreningen är i första hand avsedd som en kontaktpunkt mellan forskare, läkare och annan vårdpersonal, men vem som helst med intresse för rörelsesjukdomar kan bli medlem.


Vad får man som medlem?

 • Inbjudningar till alla möten och utbildningar som SWEMODIS arrangerar. Förutom de 1-3 större möten som arrangeras varje år erbjuds workshops och SK-kurser, samt specialistutbildningskurser i ’movement disorders’ för neurologer och geriatriker och kurser för ’movement disorder’-specialister
 • Möjlighet att engagera sig i utbildningsfrågor inom området motorikstörningar
 • Möjlighet att engagera sig i utveckling av terapiriktlinjer
 • Möjlighet att engagera sig i utveckling av forskningsprojekt
 • Ett kontaktnät inom området motorikstörningar
 • Tack vare ovanstående punkter bättre möjlighet att hjälpa patienter med motorikstörningar


 • Ett års medlemskap kostar 200 kr
  Livslångt medlemskap kostar 500 kr

  Fyll i nedanstående ansökningsformulär och tryck sedan på ”Register”. Du kommer då att få en bekräftelse via e-post i vilken du får information om hur du betalar medlemsavgiften.

* This Field is required Information for: First Name : Please enter your real first name.
* This Field is required Information for: Last Name : Please enter your real last name.
Information for: Title : You may enter your title here, to be shown in the list of members (only for members to see).
Information for: University/Hospital/Company : You may enter the name of the university or hospital or company to which you belong, to be shown in the list of members (only for members to see).
* This Field is required
* This Field is required
* This Field is required
* This Field is required Information for: Country : Please enter your home country, even if you live in Sweden.
Information for: Telephone number : You may enter your telephone or mobile phone number here. If you do not live in Sweden, please precede your number with the country code (+...).
* This Field is required Information for: Email : Please enter a valid e-mail address. A confirmation email will be sent to this address upon registration.
* This Field is required Information for: Password : Please enter a valid password. No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
* This Field is required Information for: Verify Password : Please enter a valid password. No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs