Member's Login

Forgot login? Please contact us and we will send it to your email

Members Online

None

Nyheter

SWEMODIS årsmöte 9 nov kl 18 - 19 på Aronsborg, Bålsta, kallelse/program • Inbjudan till läkare och sjuksköterskor 9-10 nov, "Parkinsons sjukdom i komplikationsfas", Aronsborg, program Kurs med Svenska Parkinsonakademien, "PS och differentialdiagnoser", Lund 16-17 nov, program  18th Scandinavian meeting, 9 - 10 mars 2018 i Köpenhamn, program.